19 Οκτωβρίου
Πρόσθετες διευκρινίσεις για Αξιολόγηση PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018 08:10
Σ.Υ.Α.Τ.
Σύλλογος Υπαλλήλων
Ασφαλιστικών Ταμείων

Iκτίνου 4, T.K.: 105 52, Αθήνα
Τηλ. : 210 5234194, 210 5219802
Fax  : 210 5234129, 210 5219773
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
http://www.syat.gr

Αθήνα, 27/06/2018
Αρ. Πρωτ.: 391

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
- ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ κλπ.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Το Δ.Σ του ΣΥΑΤ χαιρετίζει τους συναδέλφους που με συντριπτικό ποσοστό πάνω από 75% συμμετείχαν στην Απεργία – Αποχή.
Σημειώνουμε ότι ξανά η μεγάλη πλειοψηφία των Προϊσταμένων και των Διευθυντών δήλωσαν Απεργία – Αποχή και αυτό έχει μεγάλη σημασία διότι μόνο για αυτούς “προβλέπονται κυρώσεις” και για κανέναν άλλον. Είναι επίσης ενθαρρυντικό ότι συνάδελφοι που στη προηγούμενη αξιολόγηση δεν δήλωσαν Απεργία - Αποχή το έκαναν τώρα.
Απευθυνόμαστε ακόμα και σε όσους δεν πείστηκαν, να επανεξετάσουν τη στάση τους και εφόσον βρίσκονται σε “αξιολογητικό κρίκο ή φάση” να απέχουν δηλώνοντας Απεργία – Αποχή.

Θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι ορισμένα πρόσθετα στοιχεία για την αξιολόγηση:

1.    Ο φορέας που υπηρετεί ο εργαζόμενος (ΕΦΚΑ  - ΕΤΕΑΕΠ) μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας Προσωπικού ή Διοικητικού έχει υποχρέωση σύμφωνα με τον ν. 4369/2016, άρθρο 16, παρ. 3β να γνωστοποιεί στον υπάλληλο την Έκθεση αξιολόγησης, που του έχουν κάνει οι προϊστάμενοί του, ανεξάρτητα εάν ο ίδιος συμμετείχε στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση.

2.    Να δηλώσουν εγγράφως κατά την παραλαβή της αξιολόγησης (στο χαρτί παραλαβής, βγάζοντάς το και φωτοτυπία) ότι «Δεν αποδέχομαι τα αναφερόμενα στην αξιολόγηση αυτή, που έγινε χωρίς την συμμετοχή μου και ενώ απείχα σύμφωνα με την προκηρυγμένη νόμιμα, απεργία-αποχή των συνδικαλιστικών μου οργάνων. Συνεχίζω να έχω την ίδια γνώμη και επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε διαδικασίας ένστασης και ένδικου μέσου για την προστασία των δικαιωμάτων μου».
Χρήσιμο για μετέπειτα ενέργειές μας θα είναι να αποστείλουν - εάν θέλουν - αντίγραφο της Έκθεσής τους στο Σύλλογο, προκειμένου να συγκεντρωθεί μια συνολική εικόνα, και μέσα από την καταγραφή και την κατηγοριοποίηση να δοθούν ολοκληρωμένες οδηγίες στις κινήσεις που πρέπει να ακολουθήσουμε. Χωρίς να θέλουμε να προκαταβάλουμε για το τι έχει γίνει στους δικούς μας φορείς, σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τα όσα καταθέτουν συνάδελφοι από άλλες Υπηρεσίες, όπου έχουν δοθεί οι προηγούμενες αξιολογήσεις, έχουν πολλές φορές βρεθεί προ εκπλήξεως, καθώς έρχονται αντιμέτωποι είτε με πολύ χαμηλή βαθμολογία από τους προϊσταμένους τους είτε με τακτικές βαθμολογίας που σπέρνουν έριδες μεταξύ των συναδέλφων, καθώς μέσω της βαθμολογίας υπονομεύουν επιλεκτικά συγκεκριμένες ειδικότητες και κλάδους.
Να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, αν ο μέσος όρος βαθμολογίας της Έκθεσης Αξιολόγησης είναι μικρότερος του εβδομήντα πέντε (75). Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση της έκθεσης στον υπάλληλο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού η οποία τις διαβιβάζει στην αρμόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.   
Να γνωρίζουν ότι ο αξιολογούμενος υπάλληλος έχει δικαίωμα να ασκήσει διοικητική προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια μέσα σε (60) εξήντα ημέρες.

3.    Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.1 εδ.στ΄ ν.4269/2016 «Στην Επιτροπή μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολογούμενος είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου». Η διάταξη αναφέρεται για το σύνολο των περιπτώσεων κι όχι μόνο για την εξέταση πχ των ενστάσεων. Οι Δ/νσεις Ανθρώπινου Δυναμικού υποχρεούνται να ενημερώσουν αξιολογούμενο στην περίπτωση κατά την οποία εξετάζει η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης την Έκθεση αξιολόγησης την οποία έκαναν οι προϊστάμενοί του, ανεξάρτητα εάν ο ίδιος συμμετείχε στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση. Επομένως και προκειμένου ο εργαζόμενος να αιτηθεί την συμμετοχή εκπροσώπου του Σωματείου του, όταν εξετάζεται οποιαδήποτε σχετική με την αξιολόγησή του υπόθεση, πρέπει να τυγχάνει της αναγκαίας ενημέρωσης-ειδοποίησης από την Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού.
Επίσης σημειώνουμε ότι κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει με αίτησή του και να παρευρίσκεται κατά την συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.

4.    Η διαδικασία αξιολόγησης δεν θεωρείται ολοκληρωμένη εφόσον δεν υπάρχει έκθεση αξιολόγησης δεύτερου αξιολογητή, είτε γιατί και αυτός συμμετέχει στην απεργία - αποχή, είτε γιατί συνταξιοδοτήθηκε χωρίς να πραγματοποιήσει σε προγενέστερο χρόνο την «υποχρέωση» αξιολόγησης των υπαλλήλων του Τμήματος ή της Δ/νσης, που προΐστατο κλπ. Το ζήτημα αυτό αποτελεί σαφή και ρητή νομοθετική επιλογή που στηρίζεται σε πλήθος διατάξεων του ν.4269/2016.

5.    Σε όσους αξιολογητές (προϊστάμενοι, Διευθυντές), που συμμετέχουν στην Απεργία – Αποχή κοινοποιείται έγγραφο σχετικό με την αξιολόγηση (έκθεση αξιολόγησης κλπ) να το επιστρέφουν στην Δ/νση Προσωπικού ή να το αποστέλλουν στον επόμενο αξιολογητή διαμορφώνοντας κατάλληλα αυτό το έγγραφο (πατήστε ΕΔΩ)

6.    Τα πρωτόκολλα που πήραν οι δηλώσεις Απεργίας Αποχής είναι τα παρακάτω ανά κτίριο συγκέντρωσης:
α. Κτίριο Φιλελλήνων (ΕΤΕΑΕΠ) αρ. πρωτ. 136237/14-06-2018.
β. Κτίριο Πειραιώς (ΕΤΕΑΕΠ) κατατέθηκαν μαζί εκτός των συναδέλφων της Πειραιώς και οι δηλώσεις των περιφερειακών και της Σταδίου (Ιανός) αρ. πρωτ. 136114/14-06-2018
γ. Κτίρια Σταδίου ΤΠΔΥ και Σοφοκλέους (ΕΤΕΑΕΠ) αρ. πρωτ. 135713/13-06-2018
δ. Όσοι συνάδελφοι αξιολογούνταν από τον ΕΦΚΑ (ΤΑΥΤΕΚΩ, τ. ΕΤΑΑ, ΚΕΑΟ κλπ) και έδωσαν στο σύλλογο τις δηλώσεις τους, αρ. πρωτ. ΕΦΚΑ 758923/13-06-2018.
ε. Κτίριο Καλλιθέας (ΕΤΕΑΕΠ) αρ. πρωτ. 135935/14-06-2018.
στ. Κτίριο Ακαδημίας (ΕΤΕΑΕΠ) αρ. πρωτ. 135812/13-06-2018

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

syat