22 Σεπτεμβρίου
PDF Εκτύπωση E-mail
ΤΑΜΕΙΟ - ΜΕΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΤΕΑ

Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης

(ΤΕΑΔΥ - ΤΕΑΠΟΚΑ - ΤΑΔΚΥ - ΕΤΕΑΜ - ΤΕΑΙΤ)

ΕΤΑΠ ΜΜΕ

Ιστοσελίδα

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 10
(Β' Δ/νση πρώην ΤΑΙΣΥΤ -Γ' Δ/νση πρώην ΤΑΤΤΑ -Δ' Δ/νση πρώην ΤΣΕΥΠ)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: 2103244238
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: 2103244019
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: 2103244020
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ: 2103240153 – 2103310823
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ: 2103310827
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ: 2103225730 – 2103310849
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2103225730
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ: 2103310826
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ: 2103233035

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5 & ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20
(Α' Δ/νση πρώην ΤΣΠΕΑΘ)

ΤΠΔΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Τηλέφωνο: 2103214333 - 2103214333
Διεύθυνση: Σταδίου 31 - Αθήνα Τ.Κ.: 105 59
ΤΑΠΙΤ

Ιστοσελίδα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ακαδημίας 58, Αθήνα
Τηλέφωνα: 2103676808 - 947 - 965 - 966
Fax: 2103620448

ΕΤΑΑ

Ιστοσελίδα

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Μάρνη 22 Αθήνα, ΤΚ 104 33
Τηλέφωνα: 2105217419 - 2105217407